דלת הכניסה לבית שבורה

טלפון בהול הגיע אלינו מדרום הארץ, בו העובדת הסוציאלית של המשפחה תיארה סיטואציה מזעזעת. אם המשפחה ניסתה לשים קץ לחייה, והגיעה לבית חולים במצב אנוש. מחשש להימצאות ילדים בסיכון בדירה, נאלצה משטרת ישראל לפרוץ את דלת הפלדלת של הבית.

בהתראה קצרה ובשעה מאוחרת, דאגנו שעוד באותו לילה תותקן בבית המשפחה דלת. ואכן, עד חצות הלילה באותות יום- כבר היתה להם דלת חדשה לגמרי.