תנופה בקהילה בחזית הקורונה

עם פרוץ מגפת הקורונה, עברנו לפעילות מוגברת והקמנו במשרדנו [...]